Danh mục website

Giới thiệu chung

Hệ thống chuyên môn

Hoạt động của bệnh viện

Dành cho thầy thuốc

Dành cho người bệnh

Liên kết nhanh

Thống kê

 • Online: 1
 • Hôm nay: 5
 • Tháng này: 66
 • Truy cập: 22519

Quảng cáo

Demo banner quảng cáo

Văn bản pháp quy / Văn bản Bộ Y Tế

Quyết định danh mục loại thủ thuật_2590_2004_QĐ-BYT_17833

Cập nhật: 15:14 Ngày 14/09/2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC PHÂN LOẠI THỦ THUẬT ĐƯỢC HƯỞNG PHỤ CẤP THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 155/2003/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGÀY 30/7/2003 QUY ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 155/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30/7/2003 quy định sửa đổi, bổ sung một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Điều trị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính-Bộ Y tế, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục phân loại thủ thuật được hưởng phụ cấp theo Quyết định số 155/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30/7/2003 quy định sửa đổi, bổ sung một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế. 

Điều 2. Danh mục phân loại thủ thuật ban hành kèm theo Quyết định này thay thế cho Phần 2: Phân loại thủ thuật trong Danh mục phân loại phẫu thuật và thủ thuật ban hành kèm theo Quyết định số 1904/1998/QĐ-BYT ngày 10/8/1998 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Điều 4. Các ông, bà Chánh văn phòng, Chánh thanh tra, Vụ trưởng các Vụ: Điều trị, Khoa học và Đào tạo, Tổ chức Cán bộ, Pháp chế, Kế hoạch và Tài chính; Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam, Giám đốc viện có giường bệnh, bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng y tế các ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
Lê Ngọc Trọng

Để tìm hiểu và download toàn bộ nội dung Quyết định, mời các bạn click TẠI ĐÂY

 


Bình luận bài viết

Xem thêm các bài viết khác

Thông báo

Tin tức nổi bật

Quyết định danh mục loại thủ thuật_2590_2004_QĐ-BYT_17833 Quyết định danh mục loại thủ thuật_2590_2004_QĐ-BYT_17833
Ung thư học đại cương 2005 Ung thư học đại cương 2005
Kỹ thuật tiên tiến cho bệnh nhân ung thư phổi Kỹ thuật tiên tiến cho bệnh nhân ung thư phổi
Bữa cơm thiện nguyện ấm bụng bệnh nhân Ung bướu Bữa cơm thiện nguyện ấm bụng bệnh nhân Ung bướu

Thư viện Video

Thư viện ảnh

 • khaitruong2
 • bv1
 • bv2
 • bv3
 • bv4
 • hoatdong
 • hoatdong2
 • 1
 • khaitruong1
 • 2
 • 3
 • 4

Đối tác - Tài trợ